• darkblurbg

Van Hunnik & Kok advocaten

Van Hunnik & Kok advocaten is een jong, fris kantoor, gevestigd te Ede met advocaten die jarenlange proceservaring hebben. Wij staan zowel ondernemingen als particulieren bij in handelszaken en familiezaken.

We bieden u praktisch, persoonlijk juridisch advies en juridische bijstand. We leren uw situatie graag tot in detail kennen en komen zodoende samen met u tot een oplossing die wérkt, ook op langere termijn. Dankzij onze specialismen en kennis van tal van branches zijn we u juridisch van dienst op uiteenlopende terreinen. Van Hunnik & Kok advocaten is gespecialiseerd op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht, huurrecht en arbeidsrecht. 

We delen onze kennis met u en investeren graag in een duurzame relatie.

Missie

Bij Van Hunnik & Kok advocaten leveren we met professionele, creatieve en betrouwbare juridische dienstverlening meerwaarde voor cliënten.  We spelen optimaal in op de wensen van onze cliënten door persoonlijk juridisch advies en juridische begeleiding op maat.

Visie

Wij bieden snelle, adequate en kwalitatief hoogstaande juridische begeleiding dankzij professionals die hun kennis, deskundigheid en ervaring ten volle inzetten in het belang van u als cliënt. Persoonlijke betrokkenheid en praktijkgericht denken en handelen leiden tot een op de cliënt toegesneden juridische oplossing.

Benieuwd naar de advocaten?

Klik hier

Tarieven

De werkzaamheden van Van Hunnik & Kok advocaten worden op uurbasis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand verricht. Wij factureren maandelijks, zodat u precies weet welke kosten zijn gemaakt.

Facturen en declaraties

De facturen die Van Hunnik & Kok advocaten sturen, zijn van een uren- en / of kostenspecificatie voorzien. Een declaratie bestaat uit een honorarium,  kantoorkosten, ‘verschotten’ (onder andere griffierechten, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten) en BTW. Aan een oriënterend kennismakingsgesprek van een half uur of een eerste korte telefonische uitleg zijn geen kosten verbonden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, hebt u recht op gefinancierde rechtsbijstand. De overheid betaalt uw advocaatkosten. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. Na afloop van de zaak vindt een zogenaamde resultaatsbeoordeling plaats. De Raad voor Rechtsbijstand controleert, op basis van de financiële uitkomst van de zaak, of u de kosten van uw advocaat zelf kunt betalen.

Tijdens het oriënterend kennismakingsgesprek bespreken wij de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand met u. Eventueel vullen wij de aanvraag direct voor u in en dienen deze in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijzen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.