Bij Van Hunnik & Kok advocaten bent u in goede handen voor uw handelszaken en familiezaken. De aandachtsgebieden waarin wij procederen en adviseren zijn onder andere:

  • huurrecht/pacht

                    (opstellen huurovereenkomsten / beëindiging huurovereenkomst / huurcommissie / pachtzaken)

  • arbeidsrecht

                    (opstellen arbeidsovereenkomsten / ontslag op staande voet / loonvordering / arbeid en ziekte / vaststellingsovereenkomst)

  • familierecht

                    (echtscheiding / alimentatie / gezag / omgang / verdeling / (interlandelijke) adoptie / afstamming / ontkenning vaderschap)

  • erfrecht

                    (testamenten / executele / vereffening / legitieme / verdeling / onterving) 

  • verbintenissenrecht

                    (aansprakelijkheid / schade / (internationale) contracten / incasso van geldvordering / beslaglegging)

  • letselschade

                    (aansprakelijkheid / letsel verkeer / letsel medisch handelen / motorvoertuigen / dieren / opstallen)

  • onroerend goed

                    (hypotheek / levering / verborgen gebreken / burenrecht / erfdienstbaarheden / hinder)

  • bestuursrecht

                    (bestemmingsplan / ruimtelijke ordening / handhaving)