Billijke vergoeding van 200.000 euro voor ex-werkneemster Aldi na langdurige arbeidsongeschiktheid

Billijke vergoeding van 200.000 euro voor ex-werkneemster Aldi na langdurige arbeidsongeschiktheid

Sinds op 1 juli 2015 de ‘billijke vergoeding’ haar intrede deed in het arbeidsrecht heeft dit al veel interessante jurisprudentie opgeleverd. Nog steeds ligt de lat hoog om een (hoge) billijke vergoeding toegekend te krijgen, zeker op de grondslag dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever (artikel 7:682 lid 1 aanhef en onder c van het Burgerlijk Wetboek). Toch heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs aan een ex-medewerkster van Aldi een billijke vergoeding toegekend van € 200…

‘Legitimaris en erfgenaam – waardering van onroerend goed’

‘Legitimaris en erfgenaam – waardering van onroerend goed’

Op 21 januari 2020 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak (vindbaar op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHARL:2020:507) over de waardering van onroerend goed in een nalatenschap. De uitspraak is extra van belang omdat daarnaast ook ‘nog even’ het criterium voor een nietig dan wel vernietigbaar testament getoetst en (nogmaals) uiteen gezet wordt.   Waar gaat de discussie over? Het Gerechtshof stelt in dit geval de waarde van inboedel op € 7.714,26 en gaat in op het al dan niet afgelost zijn van leningen door een erfgenaam en verschillende bewijsperikelen. Maar de discussie gaat vooral o…

‘Vergoedingsrechten van samenwoners’ – een duidelijke lijn II

‘Vergoedingsrechten van samenwoners’ – een duidelijke lijn II

Op 10 mei 2019 deed de Hoge Raad een belangwekkende uitspraak over het ‘recht van terugneming’ van samenwoners. Eerder deed de Hoge Raad ook zo’n uitspraak maar dan voor de situatie van een echtscheiding met een tegenovergestelde uitkomst.   Waar gaat de discussie over? Een stel heeft ongeveer 4 jaar samengewoond. Samen hebben ze een kind gekregen. Er is geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (vrijwel gelijk aan het huwelijk) en ook is er geen samenlevingsovereenkomst. De man van het stel heeft een huis op zijn naam maar de vrouw heeft een verbouwing bekostigd. Als h…

Wijzingen in het arbeidsrecht met de Wab

Wijzingen in het arbeidsrecht met de Wab

Minister Koolmees van SZW heeft het voor elkaar gekregen: de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 28 mei jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet is door de minister gepresenteerd als een ‘reparatiewet’ met als doel om de scherpe kantjes van de enkele jaren terug in werking getreden Wet Werk en Zekerheid af te halen. De Wab vormt onderdeel van een pakket maatregelen die de arbeidsmarkt moeten hervormen. Er wordt de komende jaren nog gewerkt aan nieuwe regelgeving op onder meer het gebied van loondoorbetaling bij ziekte, de beloning van zzp’ers en het zogenoemd contracting. Of al deze m…

‘Vergoedingsrechten bij echtscheiding’ – een duidelijke lijn

‘Vergoedingsrechten bij echtscheiding’ – een duidelijke lijn

Op 5 april 2019 deed de Hoge Raad een belangwekkende uitspraak over het ‘recht van terugneming’ bij echtscheiding.   Waar gaat de discussie over? Een echtpaar dat is gehuwd in gemeenschap van goederen deelt bij echtscheiding in principe alle bezit en alle schuld bij helfte. Weliswaar is per 1 januari 2018 de ‘Wet beperkte gemeenschap van goederen’ in werking getreden maar geldt (kort gezegd) nog steeds voor wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd dat gedeeld moet worden op basis van 50/50. Nu is er een belangrijke uitzondering op de gemeenschap van goederen en dat is wat onder een uitsluit…

Actualiteiten transitievergoeding

Actualiteiten transitievergoeding

De transitievergoeding heeft nog geen lange geschiedenis. Eerst een half jaar na invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Concreet houdt dit in dat een werkgever een ontslagvergoeding aan zijn werknemer verschuldigd is wanneer zij het dienstverband beëindigt door opzegging of ontbinding of wanneer het dienstverband van rechtswege eindigt in geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Erfenis? Laat me er eerst nog maar een nachtje over slapen.

Erfenis? Laat me er eerst nog maar een nachtje over slapen.

Erfrecht is een rechtsgebied dat op het eerste oog vooral lijkt voorbehouden aan de notaris. Maar er komen nogal eens situaties voor dat daarbij een advocaat ingeschakeld moet worden. Vaak begint het dan bij de vraag of de nalatenschap is aanvaard en zo ja, of dat beneficiair is gebeurd. Nu is het erfrecht op het punt van aanvaarding van een erfenis gewijzigd sinds 1 september 2016.

De billijke vergoeding: hoe werkt het eigenlijk?

De billijke vergoeding: hoe werkt het eigenlijk?

Zoals u wellicht weet, is het arbeidsrecht in de achterliggende jaren ingrijpend veranderd. Zo heeft sinds 1 juli 2015 de billijke vergoeding haar intrede gedaan in het arbeidsrecht. In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om een billijke vergoeding vastgesteld te krijgen. De hoogte van de billijke vergoeding en de manier waarop de billijke vergoeding berekend moet worden, is echter niet in de nieuwe wet vastgelegd. De hoogte van de billijke vergoeding wordt

Verjaring… in het recht zijn de verjaardagen meestal geen feestje.

Verjaring…  in het recht zijn de verjaardagen meestal geen feestje.

Verjaardag In de regel is een verjaardag een feestelijke dag. Een moment om terug te kijken op het voorgaande jaar en na te denken over het komende jaar. Iemands geboortedag wordt na het verstrijken van ieder jaar de verjaardag genoemd. De meeste mensen staan er maar weinig bij stil dat we continue aan het verjaren zijn. Maar één keer per jaar is het dan zo ver dat er wat meer aandacht wordt geschonken bij de tijd die is verstreken. Dat bewuste gevoel van het verstrijken van de tijd is zeker ook aanwezig bij de overgang van Oudejaarsdag naar Nieuwjaarsdag. Om precies twaalf uur ’s nachts is de…

Concurrentiebeding: nog mogelijk?

Concurrentiebeding: nog mogelijk?

U heeft ongetwijfeld gehoord van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). U weet wel, de nieuwe wet in het arbeidsrecht. Een van de noviteiten in de WWZ is dat een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet rechtsgeldig is. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft wel rechtsgeldig.