Actualiteiten transitievergoeding

Actualiteiten transitievergoeding

De transitievergoeding heeft nog geen lange geschiedenis. Eerst een half jaar na invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Concreet houdt dit in dat een werkgever een ontslagvergoeding aan zijn werknemer verschuldigd is wanneer zij het dienstverband beëindigt door opzegging of ontbinding of wanneer het dienstverband van rechtswege eindigt in geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Erfenis? Laat me er eerst nog maar een nachtje over slapen.

Erfenis? Laat me er eerst nog maar een nachtje over slapen.

Erfrecht is een rechtsgebied dat op het eerste oog vooral lijkt voorbehouden aan de notaris. Maar er komen nogal eens situaties voor dat daarbij een advocaat ingeschakeld moet worden. Vaak begint het dan bij de vraag of de nalatenschap is aanvaard en zo ja, of dat beneficiair is gebeurd. Nu is het erfrecht op het punt van aanvaarding van een erfenis gewijzigd sinds 1 september 2016.

De billijke vergoeding: hoe werkt het eigenlijk?

De billijke vergoeding: hoe werkt het eigenlijk?

Zoals u wellicht weet, is het arbeidsrecht in de achterliggende jaren ingrijpend veranderd. Zo heeft sinds 1 juli 2015 de billijke vergoeding haar intrede gedaan in het arbeidsrecht. In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om een billijke vergoeding vastgesteld te krijgen. De hoogte van de billijke vergoeding en de manier waarop de billijke vergoeding berekend moet worden, is echter niet in de nieuwe wet vastgelegd. De hoogte van de billijke vergoeding wordt

Verjaring… in het recht zijn de verjaardagen meestal geen feestje.

Verjaring…  in het recht zijn de verjaardagen meestal geen feestje.

Verjaardag In de regel is een verjaardag een feestelijke dag. Een moment om terug te kijken op het voorgaande jaar en na te denken over het komende jaar. Iemands geboortedag wordt na het verstrijken van ieder jaar de verjaardag genoemd. De meeste mensen staan er maar weinig bij stil dat we continue aan het verjaren zijn. Maar één keer per jaar is het dan zo ver dat er wat meer aandacht wordt geschonken bij de tijd die is verstreken. Dat bewuste gevoel van het verstrijken van de tijd is zeker ook aanwezig bij de overgang van Oudejaarsdag naar Nieuwjaarsdag. Om precies twaalf uur ’s nachts is de…

Concurrentiebeding: nog mogelijk?

Concurrentiebeding: nog mogelijk?

U heeft ongetwijfeld gehoord van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). U weet wel, de nieuwe wet in het arbeidsrecht. Een van de noviteiten in de WWZ is dat een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet rechtsgeldig is. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft wel rechtsgeldig.