Het UBO-register

Gepubliceerd op: 21-03-2022

Uiterlijk 27 maart 2022 moeten UBO’s van een organisatie zich inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Ultimate benificial owners (UBO’s) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Iedere organisatie heeft een of meer UBO’s. Bijna elke organisatie moet UBO’s inschrijven.

 

Het doel van het UBO-register is om witwaspraktijken en terrorismefinanciering door ondernemingen en/of organisaties te voorkomen. Het register wil duidelijk maken wie binnen een organisatie uiteindelijk iets te zeggen heeft over de geldstromen. Op die manier kan de financiële criminaliteit niet eenvoudig meer verhuld worden achter een Nederlandse organisatie.

 

De rechtsvormen die UBO’s in moeten schrijven zijn niet-beursgenoteerde besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen, stichtingen, bijna alle verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, kerkgenootschappen, personenvennootschappen (zoals maatschappen en vennootschappen onder firma), rederijen, Europese naamloze venootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben. Rechtsvormen die geen UBO’s in hoeven te schrijven zijn onder meer eenmanszaken, beursgenoteerde besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en verenigingen van eigenaars. Buitenlandse vennootschappen en buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in Nederland moeten hun UBO’s inschrijven in het land van oprichting.

 

Per soort rechtsvorm is te bepalen wie de UBO van een organisatie is. Personen die voor meer dan 25% aandeelhouder zijn, personen die meer dan 25% stemrecht hebben, personen die meer dan 25% economisch belang hebben of personen die feitelijke zeggenschap hebben op basis van andere middelen zijn per definitie aan te merken als UBO. Als geen van deze belangen van toepassing zijn, worden de aanwezige bestuurders aangemerkt als UBO. De bestuurders vallen dan in de categorie ‘hoger leidinggevenden’. Als er meer dan één belang van toepassing is, wordt de UBO op basis van het eerste belang ingeschreven in het UBO-register.

 

De gegevens van de UBO’s worden geregistreerd door de UBO en de gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen van de AVG. Een deel van de UBO-gegevens zijn openbaar. Deze gegevens zijn met een toegangscode op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

 

Via de website van de Kamer van Koophandel is het heel eenvoudig om de UBO’s voor een organisatie te registreren: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/.

 

Heeft u nog vragen over de UBO-registratie? Neem dan contact op met mr. W. Kok.